Cheddar Grove Primary School

Primary Cheddar Grove, Bedminster Down, Bristol BS13 7EN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,240 120 £186 n/a +3.2%
Y llynedd 77,200 12,800 £11,600 dim n/a
Trydan data: 24 Maw 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.8 kW yn y gaeaf i 2.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £960 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 19% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £900 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,500 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,900 2,300 kg CO2
£17,000 Dysgu rhagor

Cheddar Grove Primary School Staff

Cheddar Grove Primary School Pupils