Barnsley Academy

Secondary Farm Road, Kendray S70 3DL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 819,000 115,000 £165,000 £123,000 -18%
Nwy Wythnos ddiwethaf 9,670 2,030 £735 n/a +19%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 2 Rhag 2022 - 30 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 13% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 12,000 kWh o gymharu â10,000 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  21% sy'n costio£130 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£38,000 32,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£120,000 100,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£81,000 67,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£29,000 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£3,400 19,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED

Llun 4ydd Medi 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 3ydd Maw 2023
2023
4 o weithredoedd

Diffoddwyd y gwres ar benwythnosau

Iau 19eg Ion 2023

Newidiwyd gosodiadau amddiffyn rhag rhew gwresogi

Iau 19eg Ion 2023

Adolygiad cynhwysfawr o osodiadau rheoli boeleri

Iau 19eg Ion 2023

Dechreuwyd ymgyrch diffodd ysgol gyfan

Maw 3ydd Ion 2023
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Rhag 2022

Barnsley Academy Pupils