Beechen Cliff School

Secondary Kipling Avenue, Bath BA2 4RE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,100 711 £1,670 n/a +2.2%
Y llynedd 554,000 59,800 £83,000 £38,400 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 6,110 1,280 £183 n/a +30%
Y llynedd 739,000 155,000 £22,200 dim n/a
Trydan data: 2 Hyd 2021 - 26 Medi 2023. Nwy data: 4 Gorff 2022 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 48 kW yn y gaeaf i 27 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £3,200 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,200 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £80 ac wedi cynhyrchu 160 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£7,200 8,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£5,000 35,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£38,000 43,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£20,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£9,900 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beechen Cliff School Pupils