Bishop Gore School

Secondary Bishopgore school, de la leche road Sketty Swansea sa2 9ap

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,600 1,170 £4,280 n/a +4.8%
Y llynedd 584,000 96,500 £140,000 £69,600 -8.4%
Nwy Wythnos ddiwethaf 10,300 2,170 £1,080 n/a +30%
Y llynedd 1,740,000 366,000 £81,000 £57,400 -15%
Trydan data: 30 Tach 2020 - 25 Medi 2023. Nwy data: 31 Awst 2021 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 53 kW yn y gaeaf i 35 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £19,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,800 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £170 ac wedi cynhyrchu 360 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£61,000 120,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£80,000 36,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£110,000 48,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£41,000 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£11,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Creu a chynnal rhestr diffodd gwyliau

Llun 29ain Mai 2023

Diffoddwyd oergelloedd a rhewgelloedd yn ystod gwyliau'r ysgol

Mer 17eg Mai 2023
2023
2 o weithredoedd

Diffoddwyd y goleuadau ar ddiwrnodau heulog

Gwe 28ain Ebr 2023

Difoddwyd oeryddion dŵr a boeleri diodydd poeth yn ystod gwyliau'r ysgol

Llun 24ain Ebr 2023
2023
1 weithred

Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED

Gwe 31ain Maw 2023
2023
3 o weithredoedd

Diffoddwyd y goleuadau ar ddiwrnodau heulog

Llun 27ain Chwe 2023

Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol

Llun 20fed Chwe 2023

Diffoddwyd dŵr poeth yn ystod gwyliau ysgol

Llun 20fed Chwe 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gweithio gyda'ch Gofalwr i newid amser dechrau'r gwres yn y bore

Gwe 13eg Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i weld a yw gwres a dŵr poeth yr ysgol wedi'u diffodd yn ystod gwyliau'r ysgol

Iau 12fed Ion 2023

Bishop Gore School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Bishop Gore School mewn partneriaeth â Egni Coop a Swansea Council