Braunton Academy

Secondary Barton Lane, Braunton, Devon EX33 2BP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Iau 02 Tach 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,170 456 £65.20 n/a +3.5%
Y llynedd 385,000 80,800 £11,500 £2,820 +9.2%
Trydan data: 2 Tach 2022 - 13 Meh 2023. Nwy data: 25 Ion 2021 - 30 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 490 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £15 ac wedi cynhyrchu 100 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,100 7,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£690 4,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£4,400 31,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£730 5,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Braunton Academy Pupils