St Philip’s Primary School

Primary Bloomfield Rise, Bath BA2 2BN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,030 99.9 £155 n/a +3.8%
Y llynedd Data ar gael o Maw 03 Hyd 2023
Trydan data: 3 Hyd 2022 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 20% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £460 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,000 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2020
1 weithred

St Philip’s Primary School joined Energy Sparks!

Iau 13eg Chwe 2020

St Philip’s Primary School Staff

St Philip’s Primary School Pupils