St Anne's Church Academy - West Wick Site

Primary 1 Scot Elm Dr, West Wick, Weston-super-Mare BS24 7JU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,290 227 £625 n/a +8.1%
Y llynedd Data ar gael o Maw 17 Hyd 2023
Trydan data: 17 Hyd 2022 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 8.1%, gan gostio £47 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 21% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £1,900 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£8,300 5,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,200 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Diffoddwyd am yr haf!

Gwe 21ain Gorff 2023

Cyflwyno diwrnod di-gig ar gyfer ciniawau ysgol

Gwe 21ain Gorff 2023
2023
1 weithred

Trafodwyd effeithlonrwydd ynni gan llywodraethwyr yr ysgol

Llun 12fed Meh 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Gwe 10fed Chwe 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Mer 18fed Ion 2023

Dechreuwyd ymgyrch i gadw'r drysau a'r ffenestri ar gau pan fydd y gwres ymlaen

Maw 10fed Ion 2023

Started working towards an energy saving target

Sul 1af Ion 2023
2022
1 weithred

Diffoddwyd goleuadau ac offer TG ar ôl ysgol

Mer 7fed Rhag 2022
2022
2 o weithredoedd

Dechreuwyd ymgyrch diffodd ysgol gyfan

Llun 28ain Tach 2022

Diffoddwyd goleuadau ac offer TG ar ôl ysgol

Llun 21ain Tach 2022

St Anne's Church Academy - West Wick Site Staff

St Anne's Church Academy - West Wick Site Pupils