Priory Community School Academy

Secondary Queensway, Weston-super-Mare BS226BP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,300 1,930 £3,110 n/a +0.5%
Y llynedd 576,000 79,000 £115,000 £45,500 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,350 703 £147 n/a +21%
Y llynedd 990,000 208,000 £39,500 £1,960 n/a
Trydan data: 1 Ion 2022 - 19 Medi 2023. Nwy data: 10 Maw 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 8.6% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 6,400 kWh o gymharu â5,900 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 61 kW yn y gaeaf i 38 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £5,800 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£59,000 37,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£11,000 52,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£63,000 38,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£28,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£5,500 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
10 o weithredoedd

Trwsiwyd tapiau poeth sy'n diferu

Iau 29ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Mer 28ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch y defnydd cymunedol o adeiladau eich ysgol

Mer 28ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch faint o nwy tŷ gwydr sy'n cael ei gynhyrchu gan wastraff bwyd eich ysgol

Mer 28ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwahodd arbenigwr

Maw 27ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Darganfyddwch pam mae gwastraff bwyd yn ddrwg i'r blaned

Gwe 23ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am Ynni Cymunedol

Gwe 23ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Ai pympiau gwres yw'r ateb?

Gwe 23ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dysgu am syniadau ynni adnewyddadwy arloesol

Gwe 23ain Meh 2023

Diffoddwyd siambrau mwg ar ôl ysgol

Llun 19eg Meh 2023

Priory Community School Academy Staff

Priory Community School Academy Pupils