Brinsworth Whitehill Primary School

Primary Howlett Drive, Brinsworth, Rotherham S60 5HT

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,710 305 £1,030 n/a -1.1%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,490 522 £360 n/a +1.5%
Y llynedd Data ar gael o Awst 2024
Trydan data: 31 Rhag 2022 - 1 Hyd 2023. Nwy data: 16 Awst 2023 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 25% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £3,400 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
O Na! Mae defnydd cyfartalog trydan yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 4.2% o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Eich defnydd trydan wythnosol ar gyfartaledd yn ystod gwyliau'r Haf oedd 1,300 kWh o gymharu â1,200 kWh yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr haf.  
Beth allwch chi ei ddiffodd i arbed ynni yn ystod y gwyliau nesaf?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,800 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£9,800 4,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Brinsworth Whitehill Primary School Staff

Brinsworth Whitehill Primary School Pupils