Bryngwyn School

Secondary Dafen Road, Llanelli SA14 8RP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 5,540 1,110 £2,320 n/a +19%
Y llynedd 285,000 48,300 £70,800 £10,500 -2.2%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,620 549 £241 n/a +15%
Y llynedd 461,000 96,700 £18,300 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 21 Medi 2023. Nwy data: 6 Hyd 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£10,000 24,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£3,100 7,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£9,500 3,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£11,000 4,600 kg CO2
£30,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£4,400 10,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor