Cauldwell School

Primary Edward Road, Bedford MK429DR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,510 107 £496 n/a +2.9%
Y llynedd 86,400 11,300 £16,400 £2,810 -33%
Nwy Wythnos ddiwethaf 901 189 £130 n/a +18%
Y llynedd 130,000 27,300 £5,030 dim -11%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 26 Medi 2023. Nwy data: 15 Awst 2019 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yn anffodus nid ydych yn cyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan
Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd nwy!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 13 kW yn y gaeaf i 4 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,700 yn flynyddol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 2.9%, gan gostio £14 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£13,000 6,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£4,500 2,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,300 1,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£430 620 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gwella eich rheolaeth thermostatig
£880 1,300 kg CO2
£1,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Gwe 1af Medi 2023
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Medi 2022

Cauldwell School Pupils