Chalk Hill

Special Chalk Hill, Cat Lane, Sudbury CO102SF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 772 48.9 £118 n/a +7.0%
Y llynedd 39,300 4,430 £5,960 £5,160 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,270 267 £38.20 n/a +11%
Y llynedd 128,000 26,800 £3,830 £1,390 n/a
Trydan data: 18 Mai 2022 - 25 Medi 2023. Nwy data: 4 Chwe 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 920% o gymharu â Hanner tymor yr haf. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 3,100 kWh o nwy sydd wedi costio £94. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal yn gynnydd o £85 a 600 kg CO2 o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.7 kW yn y gaeaf i 2.6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £320 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£910 940 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£5,200 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£250 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£350 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,900 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd