Felixstowe School

Secondary High Street, Felixstowe, Suffolk IP11 9QR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,100 2,010 £1,660 n/a +9.7%
Y llynedd 534,000 81,000 £80,100 £37,600 +1.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,190 250 £35.70 n/a -6.1%
Y llynedd 367,000 77,100 £11,000 dim n/a
Trydan data: 31 Maw 2019 - 21 Medi 2023. Nwy data: 14 Rhag 2021 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,600 5,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,200 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£25,000 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£38,000 42,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£10,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall llwyth sylfaenol eich ysgol

Maw 27ain Meh 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn siarad â gofalwr yr ysgol am wella rheolyddion gwresogi

Mer 1af Maw 2023
2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i weld a yw gwres a dŵr poeth yr ysgol wedi'u diffodd yn ystod gwyliau'r ysgol

Maw 28ain Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Maw 28ain Chwe 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 7fed Chwe 2023
2014
1 weithred

Cewch gyngor arbenigol ar osod paneli solar

Maw 1af Ebr 2014

Felixstowe School Pupils