Valley Primary Academy

Primary Gentry Place, Norwich NR5 8XZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,390 137 £209 n/a +5.6%
Y llynedd 73,600 12,100 £11,000 £6,900 -13%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Maw 17 Hyd 2023
Trydan data: 16 Hyd 2020 - 28 Medi 2023. Nwy data: 17 Hyd 2022 - 15 Awst 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 6.7 kW yn y gaeaf i 3.5 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,400 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 470 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £70 ac wedi cynhyrchu 77 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,200 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£6,900 7,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£4,800 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,600 1,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,400 1,700 kg CO2
£13,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn rhannu eu gwaith arbed ynni gyda chynulleidfa ehangach

Mer 18fed Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Llun 16eg Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Llun 16eg Ion 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 9fed Medi 2022

Valley Primary Academy Pupils