Dalneigh Primary School

Primary St Ninian Drive Inverness IV3 5AU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,660 167 £353 n/a -14%
Y llynedd 95,000 14,000 £15,100 £7,270 -0.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 9,390 1,970 £282 n/a +84%
Y llynedd 496,000 104,000 £14,900 £9,020 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 1 Chwe 2022 - 1 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd fe wnaethoch chi ddefnyddio 19,000 kWh o nwy a2,200 kWh o drydan yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr hydref 2022. Diffoddwch eich gwres, dŵr poeth ac offer trydanol i arbed tua£1,000 eleni. 
Sylwch! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi cynyddu gan  120% sy'n costio£150 yn ychwanegol bob wythnos. Gwiriwch a yw thermostatau gwresogi wedi'u gosod ar 18°C ​​i arbed ynni.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,200 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,800 20,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,900 6,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£9,700 7,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,400 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Llun 26ain Medi 2022
2022
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Maw 28ain Meh 2022
2022
2 o weithredoedd

Wedi cael archwiliad ynni

Llun 9fed Mai 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal gwasanaeth am arbed ynni

Gwe 6ed Mai 2022
2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Chwe 2022
2019
1 weithred

Dalneigh Primary School joined Energy Sparks!

Llun 28ain Hyd 2019

Dalneigh Primary School Pupils