Deneholm Primary School

Primary Culford Road, Little Thurrock, Grays, Essex RM16 2SS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf 831 174 £24.90 n/a -3.1%
Y llynedd Data ar gael o Mer 04 Hyd 2023
Nwy data: 4 Hyd 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn! Mae defnydd nwy yn ystod y tymor wedi gostwng 45% gan arbed £21 a 140 kg CO2 rhag cael eu rhyddhau i'r atmosffer bob wythnos.
Roedd defnydd nwy penwythnos diwethaf yn 82 kWh yn costio tua £2.50. Da iawn i chi am leihau'r defnydd o wres ar y penwythnos!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Trowch y gwres i lawr 1°C
£240 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Inswleiddio'r pibellau dŵr poeth
£2,400 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022

Deneholm Primary School Pupils