Derby College Broomfield Hall

Secondary Broomfield Hall, Broomfield Estate, Morley, Ilkeston DE7 6DN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 18,200 1,590 £6,060 n/a +12%
Y llynedd 1,630,000 254,000 £617,000 £497,000 +49%
Trydan data: 16 Hyd 2020 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 12%, gan gostio £630 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 300 kW yn y gaeaf i 70 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £270,000 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£170,000 91,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£500,000 220,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£530,000 210,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£140,000 61,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Derby College Broomfield Hall Staff

Derby College Broomfield Hall Pupils