Dorchester Middle School

Mixed primary and secondary Queen's Avenue, Dorchester, Dorset DT1 2HS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 3,530 300 £529 n/a +16%
Y llynedd 158,000 22,200 £23,800 £8,480 n/a
Trydan data: 1 Hyd 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 10% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £1,500 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 16%, gan gostio £73 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£3,800 4,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£8,500 9,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£6,200 6,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022

Dorchester Middle School Pupils