Ecclesfield Primary School

Primary High Street, Ecclesfield, Sheffield, S35 9UD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,230 118 £184 n/a +2.2%
Y llynedd 63,800 10,700 £9,570 dim -2.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,650 347 £49.60 n/a +19%
Y llynedd 234,000 49,100 £7,020 £1,080 -0.8%
Trydan data: 1 Hyd 2015 - 25 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 22 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Sylwch! Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf wedi cynyddu 63% o gymharu â Hanner tymor yr haf. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 5,500 kWh o nwy sydd wedi costio £170. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal yn gynnydd o £64 a 450 kg CO2 o gymharu â gwyliau'r Hanner tymor yr haf. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 3.8 kW yn y gaeaf i 2.8 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £200 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,300 9,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£340 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£610 680 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,200 8,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,400 1,700 kg CO2
£14,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2022
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Mer 1af Meh 2022
2019
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwneud hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen ar ôl ysgol

Iau 18fed Ebr 2019

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Iau 18fed Ebr 2019

Cwblhawyd gweithgaredd: Monitro a yw drysau a ffenestri allanol ar gau yn ystod tywydd oer

Iau 18fed Ebr 2019
2019
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Adolygu amseroedd gwresogi'r ysgol

Iau 28ain Chwe 2019
2018
1 weithred

Ecclesfield Primary School joined Energy Sparks!

Llun 3ydd Rhag 2018

Ecclesfield Primary School Pupils