Enfield Heights Academy

Primary 1-3 Pitfield Way, Enfield EN3 5BY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,430 105 £215 n/a -2.2%
Y llynedd 62,900 7,510 £9,440 £4,160 -6.7%
Nwy Wythnos ddiwethaf 473 99.3 £14.20 n/a +28%
Y llynedd 120,000 25,200 £3,600 £1,000 n/a
Trydan data: 30 Medi 2020 - 25 Medi 2023. Nwy data: 2 Hyd 2021 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £65 ac wedi cynhyrchu 160 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 4.3 kW yn y gaeaf i 3.2 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £230 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£1,200 1,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£990 6,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,500 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,200 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£53 370 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Enfield Heights Academy Pupils