Exeter School

Primary Brayford Avenue, Corby NN18 8DL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,820 570 £987 n/a +15%
Y llynedd 93,000 15,200 £29,300 £1,300 -41%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 21 Medi 2023. Nwy data: 16 Ebr 2023 - 18 Gorff 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Gosod paneli solar
£5,000 2,600 kg CO2
£19,000 Dysgu rhagor