Foljambe Primary School

Primary Foljambe Drive, Rotherham S65 4HQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,310 129 £496 n/a +0.3%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,190 459 £317 n/a +30%
Y llynedd Data ar gael o Awst 2024
Trydan data: 31 Rhag 2022 - 27 Medi 2023. Nwy data: 16 Awst 2023 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 4.3% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £400 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,600 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,600 4,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Foljambe Primary School Pupils