Forest School

Mixed primary and secondary College Place London E17 3PY

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 29,000 3,010 £4,360 n/a -2.1%
Y llynedd 1,560,000 259,000 £235,000 £195,000 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 24,800 5,200 £743 n/a +39%
Y llynedd Data ar gael o Rhag 2023
Trydan data: 1 Ion 2022 - 23 Medi 2023. Nwy data: 14 Rhag 2022 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £160 ac wedi cynhyrchu 170 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£46,000 55,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£200,000 220,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£140,000 150,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£49,000 54,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£34,000 38,000 kg CO2
£180,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Deall llwyth sylfaenol eich ysgol

Llun 3ydd Ebr 2023
2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i thermostatau'r ysgol

Mer 15fed Maw 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Maw 7fed Maw 2023
2023
1 weithred

Gwnaeth y staff drafod effeithlonrwydd ynni mewn cyfarfod staff

Gwe 24ain Chwe 2023
2023
2 o weithredoedd

Cyflwyno diwrnod di-gig ar gyfer ciniawau ysgol

Llun 30ain Ion 2023

Addaswyd thermostatau rheiddiaduron

Sul 15fed Ion 2023
2022
1 weithred

Adolygiad cynhwysfawr o osodiadau rheoli boeleri

Iau 15fed Rhag 2022
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Iau 24ain Tach 2022

Started working towards an energy saving target

Maw 1af Tach 2022