Freshford Church School

Primary High Street, Freshford BA2 7WE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 693 57 £104 n/a +8.5%
Y llynedd Data ar gael o Meh 2024
Trydan data: 8 Meh 2023 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf roedd llwyth sylfaenol trydan yr ysgol 18% yn fwy na'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Os bydd hyn yn parhau bydd yn costio £190 yn fwy dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£380 370 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn rhannu eu gwaith arbed ynni gyda chynulleidfa ehangach

Gwe 20fed Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Gwe 13eg Ion 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Creu fideo hyrwyddo i gael disgyblion a staff i arbed ynni

Gwe 2ail Rhag 2022
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwiliwch i golli gwres yn eich ysgol gyda chamera delweddu thermol

Gwe 11eg Tach 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gweld gwres gyda chamera delweddu thermol

Gwe 11eg Tach 2022
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i weld a yw gwres a dŵr poeth yr ysgol wedi'u diffodd yn ystod gwyliau'r ysgol

Mer 19eg Hyd 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Gwe 14eg Hyd 2022
2022
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Explored Solar Seasonal Thermal Stores

Gwe 23ain Medi 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Explored a solar powered cycle path

Gwe 23ain Medi 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 16eg Medi 2022

Freshford Church School Pupils