Frome College

Secondary Bath Road, Frome BA11 2HQ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,200 1,120 £1,690 n/a +3.6%
Y llynedd 617,000 102,000 £92,600 £53,800 -3.2%
Trydan data: 2 Ion 2015 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 63 kW yn y gaeaf i 30 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £14,000 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 540 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £81 ac wedi cynhyrchu 90 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,600 7,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£54,000 59,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£35,000 39,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£17,000 19,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£17,000 20,000 kg CO2
£110,000 Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2018
1 weithred

Frome College joined Energy Sparks!

Gwe 23ain Tach 2018