Green Lane Infant School

Infant Spinney Hill Road, Leicester, Leicestershire LE5 3GG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Mai 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,250 263 £37.60 n/a -12%
Y llynedd 180,000 37,900 £5,410 £1,010 n/a
Trydan data: 31 Mai 2023 - 22 Awst 2023. Nwy data: 29 Gorff 2022 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 560 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £17 ac wedi cynhyrchu 120 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,500 2,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£770 5,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£200 1,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,300 8,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£220 1,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Green Lane Infant School Pupils