Harris Academy Battersea

Secondary 401 Battersea Park Road, London SW11 5AP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,370 454 £955 n/a +0.4%
Y llynedd 364,000 44,700 £54,600 £16,500 +9.1%
Trydan data: 29 Ebr 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 58 kW yn y gaeaf i 22 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £4,200 yn flynyddol.
Mae defnydd trydan blynyddol wedi cynyddu 30,000 kWh o gymharu â'r llynedd. Beth allwch chi ei ddiffodd i wneud gwahaniaeth?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£20,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£11,000 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£16,000 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Harris Academy Battersea Pupils