Harris Academy Merton

Secondary Wide Way, Mitcham CR4 1BP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 13,400 1,270 £2,020 n/a -3.8%
Y llynedd 670,000 102,000 £101,000 £53,700 -4.2%
Trydan data: 23 Mai 2021 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 530 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £73 ac wedi cynhyrchu 74 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 3.5% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £2,300 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£54,000 59,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£46,000 51,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£20,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

Harris Academy Merton Pupils