Harris Academy Peckham

Secondary 112 Peckham Road, London SE15 5DZ

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 9,360 798 £1,400 n/a -3.2%
Y llynedd 550,000 76,900 £82,500 £61,100 -14%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 44 kW yn y gaeaf i 25 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £4,500 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 1,000 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £130 ac wedi cynhyrchu 120 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£21,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£61,000 67,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£30,000 33,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£14,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Harris Academy Peckham Pupils