Harris Academy South Norwood - Clocktower Campus

Secondary Cumberlow Avenue, London SE25 6AE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 15,700 1,560 £2,350 n/a +0.3%
Y llynedd 826,000 136,000 £124,000 £36,900 -21%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 83 kW yn y gaeaf i 50 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £18,000 yn flynyddol.
Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 27% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £22,000 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£42,000 46,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£26,000 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£37,000 41,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£22,000 26,000 kg CO2
£130,000 Dysgu rhagor

Harris Academy South Norwood - Clocktower Campus Staff

Harris Academy South Norwood - Clocktower Campus Pupils