Harris Academy St John's Wood

Secondary Marlborough Hill, London NW8 0NL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 19,500 1,900 £2,920 n/a -1.2%
Y llynedd 859,000 135,000 £129,000 £81,400 -2.3%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 650 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £93 ac wedi cynhyrchu 97 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 58 kW yn y gaeaf i 41 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £8,400 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£15,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£81,000 89,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£44,000 49,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£24,000 26,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Harris Academy St John's Wood Staff

Harris Academy St John's Wood Pupils