Harris Academy Chobham

Secondary 40 Cheering Lane, London E20 1BD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 32,200 6,420 £4,840 n/a +7.7%
Y llynedd 1,670,000 274,000 £250,000 £195,000 +0.6%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£34,000 41,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£190,000 210,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£150,000 170,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£76,000 83,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£49,000 55,000 kg CO2
£250,000 Dysgu rhagor

Harris Academy Chobham Pupils