Harris Academy Sutton

Secondary 2 Chiltern Road, Sutton SM2 5RD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,300 1,140 £1,700 n/a +5.3%
Y llynedd 533,000 87,200 £80,000 £44,200 n/a
Trydan data: 24 Awst 2022 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 36 kW yn y gaeaf i 21 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £5,500 yn flynyddol.
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 510 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £76 ac wedi cynhyrchu 83 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£7,000 7,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£44,000 48,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£14,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£15,000 17,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£19,000 22,000 kg CO2
£120,000 Dysgu rhagor

Harris Academy Sutton Pupils