Harris Primary Academy Shortlands

Primary Kingswood Road, Bromley BR2 0HG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,120 245 £318 n/a -3.0%
Y llynedd 91,600 13,600 £13,700 £4,220 -11%
Trydan data: 1 Ebr 2021 - 2 Hyd 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan!
Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 280 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £38 ac wedi cynhyrchu 37 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,300 3,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£4,200 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
5 o weithredoedd

Diffoddwyd dŵr poeth yn ystod gwyliau ysgol

Gwe 21ain Gorff 2023

Diffoddwyd am yr haf!

Gwe 21ain Gorff 2023

Wedi dadrewi rhewgelloedd

Gwe 21ain Gorff 2023

Diffoddwyd oergelloedd a rhewgelloedd yn ystod gwyliau'r ysgol

Llun 17eg Gorff 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwahodd arbenigwr

Maw 4ydd Gorff 2023
2023
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal ymgyrch i hysbysu staff a disgyblion am bwysigrwydd cynllun yr ystafell ddosbarth er mwyn cadw'r gwres i redeg yn effeithlon

Gwe 30ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dweud wrth arweinwyr beth rwyt ti am iddyn nhw ei wneud am newid hinsawdd

Gwe 30ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gwylio animeiddiad am ynni adnewyddadwy

Iau 29ain Meh 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Darganfod yn union faint o fwyd y mae eich ysgol yn ei wastraffu

Maw 27ain Meh 2023

Adolygiad cynhwysfawr o osodiadau rheoli boeleri

Mer 21ain Meh 2023

Harris Primary Academy Shortlands Staff

Harris Primary Academy Shortlands Pupils