Hellesdon High School

Secondary 187 Middletons Lane, Norwich, Norfolk NR6 5SB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,000 1,830 £1,650 n/a +29%
Y llynedd 522,000 88,000 £78,300 £24,800 -1.3%
Nwy Wythnos ddiwethaf 7,780 1,630 £234 n/a +17%
Y llynedd 1,010,000 211,000 £30,200 dim n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 17 Medi 2023. Nwy data: 13 Awst 2022 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£5,300 37,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,500 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£20,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£25,000 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,500 6,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Hellesdon High School Pupils