Hertford Junior School

Junior Lynchet Close, Brighton, East Sussex BN1 7FP

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,250 106 £541 n/a +11%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Nwy Wythnos ddiwethaf 733 154 £29.30 n/a +14%
Y llynedd 108,000 22,700 £3,470 £129 -15%
Trydan data: 26 Maw 2023 - 25 Medi 2023. Nwy data: 2 Chwe 2021 - 17 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 65% o gymharu â Haf 2022. 

RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Iau 31 Awst 2023 gwnaethoch ddefnyddio 3,600 kWh o nwy sydd wedi costio £150. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal i fod yn gynnydd o 1,400 kWh a 300 kg CO2. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 11%, gan gostio £52 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£6,300 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,100 4,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£640 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£420 2,800 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£230 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Hertford Junior School Pupils