Hillcrest Academy

Primary Cowper Street, Leeds LS7 4DR

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,390 135 £697 n/a -6.1%
Y llynedd 69,300 11,500 £21,400 dim -4.0%
Nwy Wythnos ddiwethaf 994 209 £29.80 n/a +6.9%
Y llynedd 342,000 71,800 £10,300 £1,490 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Nwy data: 13 Chwe 2022 - 28 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich gwres ymlaen ar hyn o bryd a'r rhagolygon ar gyfer yr wythnos nesaf yw tywydd cynnes, gyda thymheredd dydd ar gyfartaledd o 15.6C. Rydym yn argymell eich bod yn diffodd eich gwres i gyd gyda'ch gilydd neu efallai ei fod wedi'i gynnau cyn i'r ysgol gael ei feddiannu yn y bore. Trwy ddiffodd eich gwres gallech arbed £150.
 Da iawn!  Mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi gostwng 6.1%, gan arbed £45 bob wythnos.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£3,100 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,300 1,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£810 5,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£710 9,900 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£2,600 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Hillcrest Academy Pupils