Holme Valley Primary School

Primary 44 Timberland, Scunthorpe, North Lincolnshire DN16 3SL

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 335,000 70,300 £10,000 £4,920 n/a
Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Rheolydd thermostatig yr ysgol yn 0.79 yw uwch na'r cyfartaledd. Gwerth cyfartalog ar gyfer ysgolion yw 0.62 a gwerth perffaith yw 1.0. Po isaf yw'r gwerth o dan 1.0, y gwaethaf yw rheolaeth thermostatig yr ysgol.
Y llynedd fe wnaethoch chi ddefnyddio 5,100 kWh o nwy a0 kWh o drydan yn ystod gwyliau'r Hanner tymor yr hydref 2022. Diffoddwch eich gwres, dŵr poeth ac offer trydanol i arbed tua£150 eleni. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£720 5,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£240 1,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£290 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Cymryd rhan mewn gweithdy Cyflwyniad i Sbarcynni

Maw 26ain Medi 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dod o Hyd i'ch Cynghreiriad Ynni

Maw 26ain Medi 2023
2023
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Ymchwilio i thermostatau'r ysgol

Maw 1af Awst 2023
2023
1 weithred

Started working towards an energy saving target

Iau 1af Meh 2023
2023
1 weithred

Trwsiwyd tapiau poeth sy'n diferu

Maw 30ain Mai 2023

Holme Valley Primary School Staff

Holme Valley Primary School Pupils