John Port Spencer Academy

Secondary Main Street, Etwall, Derby, Derbyshire DE65 6LU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 21,700 4,380 £3,250 n/a +13%
Y llynedd 1,160,000 195,000 £175,000 £108,000 -8.5%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,520 528 £75.50 n/a +26%
Y llynedd 1,660,000 349,000 £49,800 £3,650 -23%
Trydan data: 1 Rhag 2020 - 21 Medi 2023. Nwy data: 11 Mai 2021 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£5,500 77,000 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£6,800 48,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£17,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£110,000 120,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£58,000 67,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Mer 28ain Meh 2023

John Port Spencer Academy Pupils