King Edward VI Balaam Wood Academy

Secondary New Street, Frankley, Birmingham B45 0EU

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 272,000 48,000 £40,900 £23,800 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 7,080 1,490 £212 n/a -12%
Y llynedd Data ar gael o Maw 2024
Trydan data: 1 Rhag 2021 - 25 Meh 2023. Nwy data: 15 Maw 2023 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae eich data trydan yn hen. Mae Energy Sparks yn gweithio gyda'ch rheolwr contract ynni a'ch cyflenwr ynni i ddatrys y broblem hon

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,300 6,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£13,000 15,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,500 6,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£10,000 13,000 kg CO2
£69,000 Dysgu rhagor

King Edward VI Balaam Wood Academy Staff

King Edward VI Balaam Wood Academy Pupils