Lliswerry Primary School

Primary Nash Road, Newport NP19 4NG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,440 111 £578 n/a -36%
Y llynedd 117,000 15,300 £27,900 £2,890 -11%
Nwy Wythnos ddiwethaf 1,070 226 £107 n/a -13%
Y llynedd 303,000 63,600 £11,700 £176 -19%
Trydan data: 10 Mai 2021 - 25 Medi 2023. Nwy data: 13 Ebr 2021 - 23 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 8.4 kW yn y gaeaf i 6 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £2,200 yn flynyddol.
Dros y flwyddyn ddiwethaf defnyddiwyd 52% o nwy pan oedd yr ysgol ar gau. Mae hyn yn dda o gymharu â llawer o ysgolion, ond mae wedi costio £6,100 o hyd. A allwch geisio ei leihau ymhellach?

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£4,000 8,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,000 2,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£10,000 4,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o nwy
£1,500 8,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£1,900 4,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Lliswerry Primary School Pupils

Mae Sbarcynni yn cefnogi Lliswerry Primary School mewn partneriaeth â Egni Coop