Mallaig High School

Secondary Mallaig PH41 4RG

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,440 249 £526 n/a +37%
Y llynedd 166,000 27,300 £23,500 £19,900 -24%
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf 1,090 104 £206 n/a +66%
Y llynedd 112,000 16,800 £13,300 £9,740 -31%
Trydan data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Stôr-wresogyddion data: 1 Medi 2018 - 27 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a stôr-wresogydd!
Mae'r tywydd yn cynhesu, diffoddwch eich gwres!
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 37%, gan gostio £140 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£18,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£30,000 23,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£6,700 5,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffoddwch stôr-wresogyddion mewn tywydd cynhesach
£1,000 690 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£8,000 6,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Diffoddwyd y goleuadau ar ddiwrnodau heulog

Llun 15fed Mai 2023
2023
3 o weithredoedd

Arall

Iau 13eg Ebr 2023

Darparwyd gwresogyddion cludadwy ar gyfer staff sy'n gweithio yn ystod y gwyliau

Gwe 7fed Ebr 2023

Started working towards an energy saving target

Sad 1af Ebr 2023
2023
1 weithred

Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol

Gwe 31ain Maw 2023
2022
1 weithred

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Maw 29ain Tach 2022
2022
1 weithred

Diffoddwyd y gwres yn ystod gwyliau ysgol

Gwe 1af Gorff 2022
2022
2 o weithredoedd

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Gwe 13eg Mai 2022

Diffoddwyd y gwres ar benwythnosau

Gwe 13eg Mai 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 9fed Maw 2022

Mallaig High School Pupils