Marksbury C of E Primary School

Primary Marksbury, Bath BA2 9HS

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 412 40.7 £148 n/a +1.3%
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Stôr-wresogyddion Wythnos ddiwethaf 20.8 2.25 £7.49 n/a +44%
Y llynedd Data ar gael o Ebr 2024
Trydan data: 5 Ebr 2023 - 25 Medi 2023. Stôr-wresogyddion data: 5 Ebr 2023 - 25 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Yr wythnos ddiwethaf, gostyngodd trydan a ddefnyddir yn y nos gan 4.5% o gymharu â'r cyfartaledd dros y flwyddyn ddiwethaf. Daliwch ati a bydd yr ysgol yn arbed £150 dros y flwyddyn nesaf. 

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£1,500 640 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
2 o weithredoedd

Cyflwynwyd polisi ar leihau defnydd ynni ac adnoddau ar gyfer argraffu a llungopïo.

Mer 27ain Medi 2023

Diffoddwyd dŵr poeth yn ystod gwyliau ysgol

Mer 27ain Medi 2023
2019
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 12fed Tach 2019

Marksbury C of E Primary School joined Energy Sparks!

Maw 12fed Tach 2019

Marksbury C of E Primary School Staff

Marksbury C of E Primary School Pupils