Martin High School

Secondary Link Road, Anstey, Leicestershire LE7 7EB

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 6,780 1,380 £2,110 n/a -5.7%
Y llynedd 306,000 52,000 £93,400 £36,900 -0.6%
Nwy Wythnos ddiwethaf 3,880 815 £350 n/a +4.4%
Y llynedd 698,000 146,000 £30,200 £6,610 +4.9%
Trydan data: 19 Tach 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 1 Chwe 2020 - 21 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,100 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£5,900 29,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£2,300 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£37,000 21,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£11,000 5,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
7 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Ysgrifennu polisi ar gau drysau a ffenestri allanol pan fydd y gwres ymlaen

Maw 16eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cael haf FFAN-tastig!

Maw 16eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn siarad â busnes yr ysgol neu’r rheolwr ystad am wella effeithlonrwydd goleuadau’r ysgol

Maw 16eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion a staff yn gosod targed lleihau ynni

Maw 16eg Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gweld gwres gyda chamera delweddu thermol

Maw 9fed Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Cynnal hapwiriad i weld a yw goleuadau neu eitemau trydanol yn cael eu gadael ymlaen amser cinio

Maw 9fed Mai 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Maw 9fed Mai 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Labelu goleuadau ac offer i ddangos pa rai y dylid eu gadael ymlaen neu eu diffodd

Sad 5ed Tach 2022
2022
2 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Disgyblion yn cyfarfod â staff y gegin i drafod eu rôl mewn arbed ynni

Iau 22ain Medi 2022

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Maw 6ed Medi 2022

Martin High School Pupils