Dangosfwrdd Oedolion

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 89,300 16,800 £13,400 £2,390 +1.1%
Nwy Wythnos ddiwethaf 8,240 1,730 £247 n/a -28%
Y llynedd 290,000 61,000 £8,710 £2,670 n/a
Trydan data: 1 Hyd 2016 - 13 Maw 2023. Nwy data: 18 Meh 2021 - 25 Maw 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£2,800 3,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£2,600 18,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd trydan brig
£2,000 2,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Gosod eich wres i ddod ymlaen yn hwyrach yn y bore 
£490 6,900 kg CO2
£350 Dysgu rhagor
 Lleihau'r defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£2,200 2,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Wedi cael archwiliad ynni

Gwe 17eg Maw 2023
2019
1 weithred

Mundella Primary School joined Energy Sparks!

Llun 10fed Meh 2019

Mundella Primary School Pupils