Northampton Academy

Secondary Wellingborough Road Northampton NN3 8NH

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 11,800 2,410 £2,380 n/a +7.3%
Y llynedd 631,000 108,000 £127,000 £47,900 -7.9%
Nwy Wythnos ddiwethaf 714 150 £54.30 n/a +1.6%
Y llynedd Data ar gael o Sul 01 Hyd 2023
Trydan data: 1 Hyd 2020 - 17 Medi 2023. Nwy data: 1 Hyd 2022 - 19 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Da iawn, rydych yn gwneud cynnydd tuag at gyrraedd eich targed i leihau eich defnydd trydan a nwy!
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 7.3%, gan gostio £160 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 50 kW yn y gaeaf i 31 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £9,400 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£17,000 14,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£48,000 41,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaen trydan
£26,000 22,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£20,000 19,000 kg CO2
£98,000 Dysgu rhagor
Trowch y gwres i lawr 1°C
£4,700 13,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
5 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Iau 26ain Ion 2023

Started working towards an energy saving target

Llun 23ain Ion 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Troi gwres yr ysgol i lawr 1°C

Gwe 13eg Ion 2023

Started working towards an energy saving target

Gwe 13eg Ion 2023

Changed heating start time

Gwe 13eg Ion 2023
2022
2 o weithredoedd

Gosodwyd gwresogyddion dŵr trydan pwynt defnydd

Gwe 30ain Medi 2022

Gosodwyd gwresogyddion dŵr trydan pwynt defnydd

Gwe 30ain Medi 2022

Northampton Academy Pupils