Norton Hill Primary School

Primary Silver Street, Midsomer Norton BA3 2UD

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,020 186 £303 n/a +5.9%
Y llynedd 86,500 13,100 £13,000 £10,500 n/a
Nwy Wythnos ddiwethaf 966 203 £29 n/a +0.2%
Y llynedd 166,000 34,800 £4,970 dim n/a
Trydan data: 3 Chwe 2022 - 28 Medi 2023. Nwy data: 7 Gorff 2022 - 26 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 2,700 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £190 ac wedi cynhyrchu 500 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 5.9%, gan gostio £17 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£4,100 4,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£550 3,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£7,800 8,600 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£10,000 11,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£410 2,900 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
1 weithred

Newidiwyd amser gweithredu gwres canolog

Iau 16eg Maw 2023

Norton Hill Primary School Pupils