Oakfield Primary School

Primary Morecambe Avenue, Scunthorpe, North Lincolnshire DN16 3JF

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,300 263 £196 n/a +1.1%
Y llynedd 67,300 11,300 £10,100 £2,110 -20%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd 305,000 64,000 £9,140 £4,290 n/a
Trydan data: 1 Medi 2018 - 20 Medi 2023. Nwy data: 2 Ebr 2022 - 27 Ebr 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 5.6 kW yn y gaeaf i 3.1 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £1,000 yn flynyddol.
Ardderchog!  Mae defnydd trydan eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi gostwng 19% o gymharu â Haf 2022. RhwngDydd Sadwrn 22 Gorff 2023 a Dydd Llun 4 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 4,100 kWh sydd wedi arbed £610. Mae hyn yn gynnydd o 940 kWh o gymharu â'r un cyfnod yn ystod y gwyliau llynedd ac wedi arbed 440 kg CO2.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£1,800 12,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£3,000 3,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£1,400 1,500 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£2,100 2,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£1,400 1,700 kg CO2
£13,000 Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Oakfield Primary School Pupils