Oasis Academy - Blakenhale Infants and Junior School

Primary Outmore Road, Garretts Green Lane, Birmingham B33 0UN

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 2,780 564 £863 n/a +35%
Y llynedd 175,000 29,600 £67,800 £25,900 -13%
Nwy Wythnos ddiwethaf 2,530 530 £152 n/a +5.9%
Y llynedd 658,000 138,000 £53,700 £20,100 n/a
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 19 Medi 2023. Nwy data: 2 Gorff 2022 - 24 Medi 2023. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Mae defnydd nwy eich ysgol yn ystod gwyliau'r Haf 2023 wedi cynyddu 11% o gymharu â Haf 2022. 

RhwngDydd Mercher 26 Gorff 2023 a Dydd Sul 3 Medi 2023 gwnaethoch ddefnyddio 20,000 kWh o nwy sydd wedi costio £1,000. Wrth addasu ar gyfer newidiadau mewn tymheredd allanol, mae hyn yn dal i fod yn gynnydd o 1,900 kWh a 400 kg CO2. Gofynnwch i reolwr safle’r ysgol wirio’r rheolyddion gwresogi i leihau’r defnydd o nwy yn ystod gwyliau’r ysgol.
 Sylwer - mae defnydd trydan yn ystod y tymor wedi cynyddu 35%, gan gostio £230 ychwanegol bob wythnos. Anfonwch eich Tîm Ynni i weithio arni!

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£5,500 3,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd o nwy y tu allan i oriau
£8,100 28,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£14,000 7,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Diffodd y gwres mewn tywydd cynnes
£1,600 5,700 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£5,900 3,300 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gweld rhagor o gyfleoedd

Beth sydd wedi bod yn digwydd?

2023
3 o weithredoedd

Cwblhawyd gweithgaredd: Rhoi thermomedrau ym mhob ystafell ddosbarth i fonitro tymheredd yr ystafell

Mer 27ain Medi 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Penodi monitoriaid ynni disgyblion ym mhob dosbarth

Mer 27ain Medi 2023

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Mer 27ain Medi 2023
2023
2 o weithredoedd

Uwchraddiwyd goleuadau diogelwch i LED

Llun 10fed Ebr 2023

Goleuadau mewnol sydd wedi'u huwchraddio i LED

Llun 10fed Ebr 2023
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Dadansoddwch ddefnydd ynni eich ysgol - pryd mae'r ysgol wedi'i feddiannu?

Maw 6ed Rhag 2022
2022
1 weithred

Cwblhawyd gweithgaredd: Gosod tîm Ynni neu Eco i arwain ar effeithlonrwydd ynni yn eich ysgol

Gwe 16eg Medi 2022

Oasis Academy - Blakenhale Infants and Junior School Staff

Oasis Academy - Blakenhale Infants and Junior School Pupils