Oasis Academy - Byron

Primary St. David's, Off Stoneyfield Road, Coulsdon, Surrey CR5 2XE

Crynodeb o ddefnydd ynni diweddar

Defnyddio (kWh) CO2 (kg) Cost (£) Arbedion posib % Newid
Trydan Wythnos ddiwethaf 1,520 171 £470 n/a +1.6%
Y llynedd 92,300 15,200 £36,500 £22,600 -13%
Nwy Wythnos ddiwethaf dim data diweddar
Y llynedd Data ar gael o Mer 04 Hyd 2023
Trydan data: 18 Rhag 2019 - 2 Hyd 2023. Nwy data: 12 Gorff 2022 - 2 Rhag 2022. Rhagor o wybodaeth

Gweithredu ar y defnydd o ynni

Y llynedd, gwnaeth eich ysgol ddefnyddio 460 kWh o ynni fesul disgybl. Mae hyn wedi costio tua £180 ac wedi cynhyrchu 75 kg CO2 fesul disgybl. Beth allech chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon yn yr ysgol?
Mae amrywiad mawr yn nefnydd trydan tymhorol dros nos o 10 kW yn y gaeaf i 3.9 kW yn yr haf. Mae hyn yn awgrymu bod gwres trydan yn cael ei adael i redeg dros nos yn ystod y gaeaf neu fod gan yr ysgol oleuadau diogelwch neu lifogydd aneffeithlon. Newidwch osodiadau gwresogydd trydan a gwella effeithlonrwydd goleuo i arbed £9,200 yn flynyddol.

Defnydd diweddar o ynni

Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn
Nid oes gennym ddigon o ddata ar hyn o bryd i arddangos y siart hwn

Cyfleoedd arbed ynni

Arbed costau
fesul blwyddyn
Llai o allyriadau
fesul blwyddyn
Cost anfon
 
Lleihau eich defnydd trydan brig
£9,500 3,100 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich defnydd blynyddol o drydan
£31,000 9,400 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Lleihau eich llwyth sylfaenol trydan
£23,000 7,000 kg CO2
0c Dysgu rhagor
 Lleihau eich defnydd o drydan y tu allan i oriau 
£7,200 2,200 kg CO2
0c Dysgu rhagor
Gosod paneli solar
£5,800 1,800 kg CO2
£14,000 Dysgu rhagor

Oasis Academy - Byron Pupils